Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c

Kancelaria Notarialna Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter S.C. istnieje w Poznaniu od 1992 roku. Od tego czasu świadczy osobom prawnym i osobom prywatnym profesjonalne usługi notarialne.W ich skład wchodzą między innymi następujące czynności: sporządzanie aktów notarialnych, protestów weksli i czeków, spisywanie protokołów, doręczanie różnego typu oświadczeń, przechowywanie w formie depozytu gotówki, papierów wartościowych i ważnych dokumentów, wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów wszelkiego typu dokumentacji oraz opracowywanie projektów dokumentów. Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c. podlega przepisów prawnym dotyczącym notariatu. Jej działalność cechuje się dyskrecją. Mieści się w Poznaniu przy ulicy Karola Libelta 1/3. Do dokonania czynności notarialnej wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub potrzebne dokumenty oraz dowód osobisty/ paszport (w przypadku osoby prywatnej). Informacje kontaktowe znajdują się na następującej stronie internetowej: uslugi.notariuszwpoznaniu.com.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93