Stalowe konstrukcje od firmy Zameh

Oferowane w zakładzie stalowe konstrukcje powstają w oparciu o projekt klienta lub własny. Wykwalifikowany zespół inżynierski oraz rozbudowany park maszynowy pozwalają na wykonywanie konstrukcji pod dowolny pożądany kształt i format. Firma Zameh tworzy konstrukcje od projektu aż po montaż; wychodząc klientom naprzeciw, pracuje w oparciu o dostarczoną dokumentację lub plany autorskie, dbając o realizację najdrobniejszych detali. W ramach usług produkcyjnych zakład oferuje produkcję konstrukcji stalowych różnego typu: przemysłowych, maszyn i urządzeń oraz innych elementów, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.


Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH Sp. z o.o.
Kłodzka 10
58-210 Łagiewniki
tel. 74 89 39 372