Projektowanie instalacji wentylacyjnych

Projektowanie instalacji wentylacyjnych w Clima Line to jedna z licznych usług wybieranych przez klientów z terenu Śląska. Clima Line posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usługi jaką jest projektowanie klimatyzacji do obiektów różnego przeznaczenia: handlowych, usługowych, biurowych, mieszkaniowych, hotelowych, do szpitali, obiektów sportowo-rekreacyjnych, logistycznych, przemysłowych i magazynowych. Ogromna liczba wykonanych realizacji zaowocowała doskonałą znajomością standardów oraz wymagań.


Clima-Line
Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. +48 690 953 444