Halicki System - Zintegrowane systemy zarządzania

Zintegrowane systemy zarządzania przyczyniają się do harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw oraz pomagają efektywnie gospodarować posiadanymi zasobami ludzkimi, materiałowymi i finansowymi. Firma konsultingowa Halicki System integruje systemy takie jak wewnętrzny system kontroli, system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego czy system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Połączone systemy są skuteczniejsze w osiąganiu celów rynkowych. Firma mieści się w Poznaniu, biznesowej stolicy Wielkopolski.


Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314